Virksomhetsplan

Vår virksomhetsplan tar utgangspunkt i barnehageloven og Rammeplan for barnehagen, som er en forskrift til denne.

Virksomhetsplanen gir retningslinjer for det pedagogiske arbeidet vi gjør og gir føringer for utarbeidelse av månedsplaner. Virksomhetsplanen kan du lese ved å klikke på lenken nedenfor;

https://kanutten.barnehage.no/File/GetFile/0281f7e9-a8f1-4142-a8b7-dad1265f3bae