Nye betalingssatser

Med forbehold om vedtak i Stortinget vil følgende betalingssatser gjelde:

Fra 1.1.19: Ett barn inkl kost 3.320

                 To barn inkl kost  5.743

Fra 1.8.19: Ett barn inkl kost 3.370 

                 To barn inkl kost 5.828