Nye betalingssatser

Følgende betalingssatser gjelder fra 1.1.20:

 

Ett barn inkl kost 3.465 

To barn inkl kost 5.990