Betalingssatser

Foreldrebetaling forfaller den 15. i måneden og Juli er betalingsfri. Det kreves depositum innen to måneder etter oppstart, dette utgjør en månedsbetaling uten kost og refunderes når barnet slutter. Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 70% for søsken nr. 3 eller flere.

Satser gjeldende fra og med 1.1.20:

ett barn kr. 3.465 inkl. 330 i kostpenger

to barn kr. 5.990 inkl. 660 i kostpenger