Parkering

Barnehagen disponerer parkeringsplassen sør for barnehagen. Det oppfordres foreldre å bruke denne ved henting og bringing, på grunn av barnas sikkerhet men og for de øvrige beboerne i gata.