Oppstart i barnehagen

Det er alltid like spennende hver høst når nye barn og foreldrene kommer til oss. Noen blir fort trygge og noen bruker litt mer tid på det. Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn og foreldre og er opptatt av at alle skal føle seg velkommen og godt mottatt.

Denne høsten har vi fått inn flere nye barn som alle har funnet seg godt til rette her hos oss, både på Aurora for de største og på Knerten for de minste. Rundt nyttår 2021 vil det i tillegg komme 2 nye til som har oppstart på Knerten. Når alle så er på plass vil vi ha hele 7 søskenpar.