Overgang barnehage - skole

Vi skal i samarbeid med dere foreldre/foresatte og skolen legge til rette for at barna får en trygg og god overgang til skole og SFO. Barnehagen og skolen bør utveksle informasjon og kunnskap som et utgangspunkt for samarbeidet. Vi må ha samtykke fra dere for å kunne dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. For førskolebarna legges det opp til førskoletreff hvor de får treffe barn fra andre barnehager som sokner til samme skole. Det legges opp til 4 treff i perioden mars til juni våren før skolestart.