Barn som sover i barnehagen

Vi skal sikre at barn får den hvilen de trenger under forsvarlige forhold i barnehagen. For å få dette til trenger vi hjelp fra dere foreldre/foresatte i forhold til at vogn og klær barnet har på ikke utgjør en fare for barnet. Eks. snorer og seler som barnet kan hekte seg fast i. I tillegg skal vi påse at barna har det trygt og følge de opp mens de sover/hviler. Her kan dere lese mer om våre rutiner:

https://kanutten.barnehage.no/File/GetFile/d8d60efa-68e6-4cc1-9964-bb5a89dbeb1b