Ferie

Barna skal ha 5 uker ferie i løpet av barnehageåret, (01.08-31.07.). 3 av disse skal være sammenhengende i perioden 15. mai - 15. september. Stiftelsens styre kan etter søknad avvike dette.