Nye betalingssatser

Følgende betalingssatser gjelder fra 1.1.21:

 

Ett barn inkl drikke 3.310 

To barn inkl drikke 5.651

tre barn inkl. drikke 6.700