Visjon og verdier

Vår visjon; "Lystbetont lek og læring"

Vi har en grunntanke om at barn utvikler seg gjennom aktivt samspill med andre mennesker og får grunnleggende holdninger til seg selv og andre gjennom ulike erfaringer. Vi vektlegger gjensidig respekt og likeverd og ser på trygghet og trivsel som en forutsetning for læring og utvikling.

Vi ønsker at barna skal få oppleve; Vennskap, respekt, medbestemmelse, å se på seg selv som verdifulle, glede seg over å være i barnehagen, lek, omsorg, varme og anerkjennelse.