Satsingsområde

De utrolige årene er utarbeidet av Carolyn Webster-Stratton og er et program som er med på å styrke barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter, selvbilde og opplevelse av mestring. Hos oss starter barna med "Dinosaurskole" fra de er ca. 3 år.

Vi har valgt å legge spesielt vekt på at barna skal utvikle sosial kompetanse og evne til å kommunisere. Vi er opptatt av at barna skal lære seg de ferdigheter som skal til for å skape og bevare vennskap og at sosial kompetanse er med på å øke trivselen og fremme utvikling hos den enkelte. Viktige arbeidsmetoder her er Dinosaurskolen og barnas lek.

 

Gjennom året jobber vi med:                                                I Dinosaurskolen øver barna på:

Å bygge positive relasjoner                                                 å vente på tur                                

Motivere til og belønne ønsket atferd                                  å lytte

Å knytte og bevare vennskap                                             å bli enig 

Strategier for å håndtere samspillsutfordringer                   å samarbeide

Bevisstgjøring rundt følelser                                               å dele

Den enkeltes utviklingsområder                                          å hjelpe

                                                                                           å oppdage og forstå følelser

                                                                                           å løse problemer

                                                                                           å kontollere sinne

                                                                                           å samtale og stille spørsmål

                                                                                           å gi komplimenter til hverandre

                                                                                           - Hvordan være gode venner?