Betalingssatser

Foreldrebetaling forfaller den 15. i måneden og Juli er betalingsfri. Det kreves depositum innen to måneder etter oppstart, dette utgjør en månedsbetaling uten kost/drikke og refunderes når barnet slutter. Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 70% for søsken nr. 3 eller flere.

Satser gjeldende fra og med 1.1.21:

ett barn kr. 3.310 inkl. 80 kr. for drikke

to barn kr. 5.651 inkl. 160 for drikke

tre barn kr. 6.700 inkl. 240 for drikke