Hvordan søke plass?

Har dere lyst å søke barnehageplass hos oss? Kanutten barnehage tilbyr plasser til barn bosatt i barnehagens nærmiljø. Vi har to avdelinger, Knerten for de mellom 0-3 år og Aurora for de mellom 3-6 år og har et stabilt personale med lang erfaring. I Kanutten barnehage er det 29 barn og 8 voksne, så her kjenner alle hverandre. Våre satsingsområder er Sosial kompetanse og kommunikasjon. Barnehagen ligger i nær tilknytning til skogen og fjellet, noe som innbyr til aktiv lek sommer og vinter. For å søke plass hos oss må man søke gjennom Tromsø kommunes sider.

Søknadsfrist for ordinært opptak er: 1. mars

Søknadsfrist  for overflyttingsopptaket (de som har plass men ønsker å bytte barnehage) er: 1. februar

Søk her:

https://www.tromso.kommune.no/soek-barnehageplass.4545556-377475.html