Helse - syke barn

For å kunne ha en god dag i barnehagen er det en forutsetning å være frisk og i god form. Vi fokuserer på barnets allmenntilstand og barnets behov for nærhet og omsorg når det er sykt. Det er derfor ikke bare feber som er avgjørende for om barnet bør holdes hjemme.

Når barn blir syke eller mister formen i løpet av barnehagedagen, tar vi en telefon til dere foreldre. Vi er opptatt av at barna skal ha en positiv opplevelse av å være i barnehagen og de skal kunne delta i ulike aktiviteter ute og inne. Vi har dessvere ikke kapasitet til å kunne gi syke barn den omsorgen og tiden de fortjener. Nedenfor kan du lese mer om hvilke retningslinjer vi følger rundt dette: 

Retningslinjer syke barn 

I tillegg har vi egne retningslinjer og skjerpede smittehensyn i forhold til Covid - 19. Disse vil kunne endre seg utfra hvilket nivå i "trafikklysmodellen" vi er pålagt å følge.