Parkering

Barnehagen disponerer parkeringsplassen sør for barnehagen. Foreldre oppfordres til å bruke denne ved henting og bringing, for barnas sikkerhet og av hensyn til de øvrige beboerne i gata.