Dugnad

For å holde kostnadene nede har alle foreldre plikt til å delta på dugnad, 15 timer for de med ett barn og 20 timer for de med to eller flere barn.

I barnehagen vår er alle foreldre pålagt å utføre dugnad. Denne innsatsen er viktig for å bidra til å skape et sikkert og trivelig miljø for barna og de ansatte. Timeantallet utgjør 15 timer for de med ett barn og 20 timer for de med to eller flere per barnehageår. Dugnadsleder kan gjennom barnehagegåret innkalle til fellesdugnader, men for at dere skal få fylt opp med timer er det nok lurt å melde seg til oppgaver som dukker opp. Det er mulig å låne nøkkel for å jobbe dugnad etter stengetid/i helger. IKKE utførte timer blir etter barnehageårets slutt 31.07. belastet med kr. 250,- per time.