Forsikring

Vi har ulykkesforsikring på barna som gjelder hele døgnet – også utenom barnehagetiden, og uansett hvor i verden barna befinner seg. Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter skade eller ulykke, og den kan gi erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i barnehagen.