Innmelding Skolestartere

Barn som skal begynne på skolen skal meldes inn innen 1. desember året før, på vedlagte link finner du informasjon om hvordan du går frem. Her finner du også informasjon om SFO og søknadsskjema dit. Frist for å søke SFO plass er også 1. desember året før kolestart. https://www.tromso.kommune.no/slik-melder-du-din-foersteklassing-inn-i-skolen.4545823-121372.html Her finner du oversikt over hvilken skole barnet ditt sokner til; https://www.tromso.kommune.no/tjenester.239827.no.html