Nyhetsarkiv

  • Oppstart i barnehagen

    Det er alltid like spennende hver høst når nye barn og foreldrene kommer til oss. Noen blir fort trygge og noen bruker litt mer tid på det. Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn og foreldre og er opptatt av at alle skal føle seg velkommen og godt mottatt.

  • Nye betalingssatser

  • Hvem er vi?

    Kanutten barnehage feiret i 2017 sitt 25 års jubileum. Vi er en foreldredrevet idéell barnehage, som innebærer at alt overskudd faller tilbake på egen drift og barna. Barnehagen ligger på fastlandet i Tromsø, overfor Pyramiden kjøpesenter, i et rolig boområde med nær tilknytning til skogen, fjellet og Reinen skole.